Laparoskopik Cərrahiyyədə yeni era başlayır

Artıq bir neçə 10 illərdir ki, cərrahiyyədə klassik cərrahi əməliyyatları qarında aparılan çox kişik dəliklərdən icra edilən laparoskopik əməliyyatlar əvəz edir. Bu zaman əməliyyatın növündən asılı olaraq qarının ön divarında kişik əməliyyatlar zamanı 3, böyük əməliyyatlar zamanı isə 6 və daha çox dəliklər açılırdı. Artıq bir neçə ildir ki, bu əməliyyatları da yalniz göbəkdə bir dəlik açılmaqla icra edilən Tək Port Laparoskopik Cərrahiyyə əvəz etmişdir. Çox sevindirici haldır ki, Azərbaycanda da bu tip əməliyyatlar uğurla icra edilir. Almaniyanın Universitet Klinikalarında çalışmış, bu sahədə əməliyyatlar aparmaq üçün Avropada  xüsusi treyninqlər keçmiş və Almaniya Cərrahlar Cəmiyyətinin sertifikatına malik olan Prof.Dr.med Qurbanxan Müslümov öd kisəsi, yırtıqlar, yoğun bağırsaq və mədə əməliyyatlarını bu üsulla göbəyin içində kiçik bir dəlik açılmaqla uğurla əməliyyat edir. Onun sözlərinə görə cərrahiyyənin gələcəyi tək dəlikdən aparılan əməliyyatlar olacaqdır. Professor Q.Müslümovun icra etdiyi bir neçə əməliyyatın şəkillərini və qısa videokliplərini sizə təqdim edirik.

https://www.youtube.com/watch?v=nNm7P08ZJjc

https://www.youtube.com/watch?v=lco4xN_x-Kk

GAMCA

Our socials