Haqqımızda

Danılmaz faktdır ki, Azərbaycanda son illər cəmiyyətimizin bütün sahələrində olduğu kimi tibb elmi və tibb təhsili sahəsində də ciddi irəliləyişlər var. Dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkələrində elmi strukturlar yalnız universitetlərdə və tibb müəssisələrində deyil eləcə də professional təşkilatlar və alimlər qrupları tərəfindən təsis edilmiş elmi mərkəzlərdə mövcuddur və bu mərkəzlərdə rəgbətə davamlı elmi tədqiqatlar aparılır. Odur ki, cəmiyyətimizin strukturu formalaşdırılan zaman burada Elmi Tədqiqat Mərkəzinin də mövcudluğu barədə düşündük. Mərkəzin esas məqamı tibb tələbələri, rezidentlər və həkimlər arasında tibb elminə marağın formalaşdırılması, müasir elmi tədqiqatların aparılması sahəsində müxtəlif səviyyəli lahiyələrin həyata keçirilməsi və  almaniyadaki tərəfdaşlarımızın dəstəyi ilə elmi tibbi tədqiqatlarin aparılmasıdır. Bu sahədə attığımız ilk uğurlu addım 2011-ci ildə Azad Mirzəcanzadənin xatirəsinə həsr olunmuş "Elmi tibbi tədqiqatların əsas istiqamətləri" lahiyəsi olmuşdur. Bu lahiyə göstərdi ki, bu gün əlimizdə olan cüzi imkanlar və resurslarla və tibbi tədqiqatların aparılması mümkündür. Məhz bundan sonra gələcəkdə ciddi bir elmi mərkəzin əssasini təşkil edə biləcək bu mərkəzin yaradılmasını qərarlaşdırdıq. Eyni zamanda Alman - Azerbaycan Tibbi Əməkdaşlıq Cəmiyyəti olaraq hələlik ildə bir dəfə dərc olunacaq ingilis dilində cap olunan elmi jurnal təsis etdik.

Our socials