Professional klublar

AZƏRBAYCAN - ALMANİYA CƏRRAHLAR KLUBU

Həmsədrlər:

Prof.Q.F.Müslümov

Prof. P.Kienle


AZƏRBAYCAN - ALMANİYA ANESTEZİOLOQ VƏ REANİMATOLOQLAR KLUBU

Həmsədrlər:

Prof. Dr. med. Werner Hering

Dr.Med.L.Qasımova

AZƏRBAYCAN - ALMANİYA GİNEKOLOQLAR QRUPU

Həmsədrlər:

Prof. Andreas D.Ebert

Dr.med.İ.Mahalov

AZƏRBAYCAN - ALMANİYA ENDOSKOPİSTLƏR QRUPU

Həmsədrlər:

Prof. G.Koehler

Dr. Arzu Yusifova


AZƏRBAYCAN – ALMANIYA TIBB BACILARI KLUBU

Domiana Boto

Our socials