Mərkəzlər

Treyninq Mərkəzinin rəhbəri


T.Məmmədov


Elmi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbərləri:


N.Ələkbərova

A.Əhədova


Xaricdə Təhsil və İxtisaslaşdırma Mərkəzinin rəhbərləri:

P.Əliyev

Z.Məmmədova


Virtual təhsil mərkəzinin rəhbəri

C.Piriyeva

GAMCA students rəhbəri

G.Yusifova


Summer Medical School-un rəhbəri


X.Mahmudova

Our socials