Haqqımızda

                                 Virtual universitet

Müxtəlif yerlərdə yerləşən tələbə, müəllim və  tədris materiallarını informasiya texnologiyaları  vasitəsilə  təqdim edən rəsmi təhsil  qurumudur.

Niyə virtual universitet ?

Öyrənmək ömür boyu lazımdır

Çox geniş tələbə kütləsinə xidmət göstərə bilən təhsil sistemidir

Müxtəlif qabiliyyətlərə sahib olan insanlara müxtəlif yanaşmaların mümkünlüyü

Bilik və bacarığın artırılması, dəyişdirilməsi və çeşidlənməsi

İqtisadi cəhətdən sərfəlidir

Təhsil sistemini çox çeşidli informasiya texnologiyaları ilə

dəstəkləyir.

Tələbə mərkəzlidir

Virtual təhsilin tarixçəsi

Virtual təhsilin 200 ildən daha çox yaşı vardır.  Məsələn, 1728-ci ildə Boston qəzetində məktublarla stenografiya dərsləri verildiyinin reklamları var. 1890cı illərdə Avstralyadaki Queensland Universiteti universitet şəhərciyindən kənarda təhsil proqramları təqdim etmişdir.

Oxşar proqram 1920-ci ildə Kolumbiya universitetində də  həyata keçirilmişdir. 1930-cu ildən sonra radyo bir çox universitet üçün məsafəli təhsil xidmətini yerinə yetirmişdir. 1950-ci illərdə Amerikada hərbi məqsədli kağız əsasında qurulmuş uzaqdan təhsil sistemi mövcud olmuşdur. Müasir dövrdə isə disketlər, CD-ROM-lar, video konfranslar, internet və s. virtual təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsində mühüm rol oynayır.

 

  Virtual təhsilin tipik xüsusiyyətləri

1.  Qloballaşma- təhsil verən müəssisələr adətən beynəlxalq səviyyədə xidmət göstərə bilir

2.  Fərdiləşdirmə- virtual təhsil sistemi tələbəni sinif  və qrup mühitindən çıxararaq , fərdi təhsil ala bilmək şansını verir.

Standart təhsil ala bilməyənlərə təhsil şansı- Normal tədris müəssisələrindəki dərs saatlarında, məkan və zamana görə iştirak edə bilməyənlər üçüm yararlı  bir sistemdir.

Our socials