"Elmi-kliniki tədqiqatların müasir əsasları və istiqamətləri" layihəsinin növbəti seminarı keçirililmişdir.

13 aprel 2013-cü il tarixində saat 11:00-da "Elmi-kliniki tədqiqatların müasir əsasları və istiqamətləri" layihəsinin içtirakçısı Ülkər Naızadə tərəfindən "Kolorektal kanserin cərrahi və endoskopik müalicəsi" mövzusunda seminar keçirililmişdir. Seminarda Kolorektal kanser, patogenezi, mərhələləri, cərrahi və endoskopik müalicəsi barədə ətraflı məlumatlar verilmişdir. Həmçinin mühazirəçi tərəfindən cərrahi və endoskopik müalicəyə aid videolar təqdim edildi. Seminar layihə barədə müzakirələrlə sona çatmışdır.

Our socials